Kampüsümüz

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 1996 yılında Güverte Bölümü olarak kurulmuş ve aynı yıl eğitim öğretim başlamıştır. 1998 yılından itibaren ise İngilizce hazırlık uygulamasına geçilmiştir. İngilizce hazırlık Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni (Merkez) Yerleşkesindeki Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yürütülmektedir. Lisans derslerinin %30 İngilizce olarak verilmektedir. Merkezi yerleştirme sistemi ile gelen öğrenciler, ayrıca mülakat ve beden yeterliliği testine tutulmaktadır. Bölümde eğitim-öğretim, denizcilik örf ve adetlerine göre verilmekte olup ayrıca öğrencilerin üniforma giyme zorunluluğu vardır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü müfredatı STCW 78/95 Sözleşmesi’ne göre hazırlanmıştır. Bölüm öğrencileri I. Sınıfı tamamladıklarında 2.5 ay süreli I. Deniz Stajını, II. Sınıfı tamamladıklarında yine aynı süreli olmak üzere stajını yaparlar. III. Sınıfın II. Yarıyılında yaz tatili ile birlikte 7 ay süre ile 28 kredilik Açık Deniz Stajını yapan öğrenciler eğitim-öğretimin ilk basamağı olan STCW 78/95’in A-II/1 Bölümünü tamamlamış olurlar. Bu duruma gelmiş öğrenciler Gemiadamları Sınav Merkezi tarafından yürütülen Uzakyol Vardiya Zabitliği sınavına girmeye hak kazanırlar. 7. Ve 8. Yarıyılara devam edip başarıyla bitirenler STCW 78/95 A-II/1 eğitimini tamamlamış olurlar.

Bölümümüz ile bazı Avrupa Ülkeleri arasında 2005 yılından itibaren Erasmus-Socrates programları çerçevesinde öğrenci değişimi uygulaması yapılmaktadır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Trabzon’un Sürmene İlçesinde modern bir yerleşke de eğitim vermektedir. Yerleşkede öğrenci uygulamalarına yönelik, en son teknolojiyle donatılmış simülatör sistemleri, seyir, denizde güvenlik, gemicilik ve bilgisayar laboratuvarın yanında, yangın eğitim ünitesi ile gemi terk sisteminden oluşan Denizde Güvenlik Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Yerleşkemizde öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayan modern bir yurt binası ve sportif faaliyetleri yerine getirebilecekleri bir kapalı spor salonu mevcuttur. Bölümde ki eğitim-öğretimin IMO STCW 78/95 konvensyonuna uygunluğu, Denizcilik Müsteşarlığı Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır. Ayrıca Bölümde, Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu olan RINA tarafından onaylanan ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulanmaktır.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünde lisans eğitiminin yanında, Belgelendirmeye yönelik (STCW 78/95 A-II/2, A-II/1, A-II/3) kursları ile tayfa ve zabitan sınıfına yönelik tüm STCW 78/95 ve ISPS(Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) kursları verilmektedir. Mezunlar, Denizcilik Müsteşarlığı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Müdürlüğü gibi kamu kurumlarına, Türk ve yabancı bayraklı gemilerde, liman işletmelerinde ve çeşitli faaliyetlerde bulunan denizcilik şirketlerinde çalışabilmektedir.

LABORATUVARLAR


Köprü Üstü Simülatörü

Bölüm öğrencileri ve gemi adamları için teorik bilgilerin simülasyon tekniği kullanılarak yönetim seviyesinde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacı ile kurulmuş bir eğitim merkezidir. Değişik gemi modelleriyle, dünyadaki değişik seyir bölgelerinde gemi köprü üstü simülasyonu ile operasyon ve işletmeye yönelik kabiliyetlerin teoriden pratiğe aktarılarak geliştirilmesine amaçlanmıştır. Öğrenci ve kursiyerler için köprüstü cihaz tanıtımı, Köprüüstü vardiya tutma standartları ve köprüüstü takım yönetimi eğitimi, ARPA Radar kullanma, ECTİS (Elektronik harita gösterim ve bilgi sistemi) Eğitimi, Köprüstü acil durum yönetimi, gemi manevrası ve farklı meteorolojik şartlarda gemi kullanma eğitimleri verilmektedir. Senaryolar ders veya kurs içeriklerine göre farklı niteliklerde hazırlanmaktadır. Yapılacak eğitime göre önceden hazırlanmış senaryolar öğrencilere uygulatılır. Bu uygulamalar sırasında yapılan tüm işlemler ve haberleşme kayıt altına ve sonrasında öğrencilerle öğretim elemanları tarafından değerlendirilir. Simülatör sistemi aynı zamanda GMDSS ünitesi ile ortak çalışmakta olup ortak senaryo hazırlama şansı sağlamaktadır.


Seyir Laboratuvarı

Seyir Laboratuvarı, Seyir derslerinin uygulamalarının yapıldığı laboratuvardır. Seyir ile ilgili kitap harita ve diğer dökümanlar bulunmaktadır.


Gemicilik Laboratuvarı

Modern gemi donanım ve işlemlerinin öğrencilerin pratiğini arttırmaya yönelik uyulamaların yapıldığı laboratuvardır. 35 öğrenciye aynı anda eğitim verebilecek kapasitede olup gemicilikle ilgili malzemeler bulunmaktadır.


Denizde Emniyet Laboratuvarı

Denizde Emniyet Laboratuvarında, gemilerde kullanılan emniyet ekipman ve malzemeleri bulunmaktadır. Bu laboratuvardaki malzemeler öğrenci uygulamalarında kullanılmaktadır. Emniyet malzemelerinin kontrolü bakımı gibi uygulamalar burada yapılmaktadır.


Denizcilik Kimyası Laboratuvarı

Denizcilik kimyası laboratuvarında temel kimya uygulamaları yapılmaktadır. Bununla birlikte su analizleri ve gemilerde gerekli olan ölçüm işleri yapılmaktadır.


Petrol Kirliliği Laboratuvarı

Petrol kirliliği laboratuvarında, gemilerden petrol dökülmesi ve dağılımı, temizleme teknikleri ve kullanılan ekipman ve malzemeler tanıtılmakta ve öğrencilere kullandırılmaktadır. Bunun yanı sıra bu laboratuvarda bilişsel amaçlı olarak petrol dökülmesi simülasyonları yapılmakta olup risk tespiti ve yönetimi konularında çalışılmaktadır.


Bilgisayar Laboratuvarı

Öğrenciler için hazırlanmış olan bu salonda 26 adet internet bağlantılı olan bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlarda denizcilikle bazı simülasyonlar ve programlar bulunmaktadır. Öğrenciler bu program ve simülasyonları kullanarak gerekli çalışmaları yapmaktadır.


GMDSS Simülatörü

SINDEL marka GMDSS ünitesi bünyesinde gemiden gemiye, karadan gemiye ve gemiden karaya haberleşme yapabilecek bir sistemdir. Senaryolar gereği hazırlanan haberleşme simülasyonları öğrenci ve kursiyerlere uygulanmaktadır. Bu simülasyonlar aynı zamanda gemi yönetimi uygulamalarında haberleşme sistemlerini aktif kullanımını sağlamaktadır.


Tanker Simülatörü

Tanker TRANSAS LCHS 4000 Simülatörü sıvı yük tankerlerinin ve gaz taşıyıcı gemilerinin güvenli ve verimli bir şekilde fonksiyonlarını yerine yerine gertirmeleri için eğitim kısımlarını yerine getirmelerini içerir. Sıvı yük elleçleme simülatörü tanker genel donanımlarının sistemlerinin ve tankerin çalışma prensiplerinin öğrenilmesi ve pratik eğitimi için kullanılmaktadır. Sistemin pratik eğitimi ve mekanizmanın kontrolü acil durum istasyonu ve standart operasyon durumlarında ki yük elleçleme performansı için doğrulanabilir ve ayrıca uygulanabilir. Bu simülasyonun standart IMO kurslarının istekleri doğrultusunda tanker sistemlerinin çalışmasını amaçlamıştır.

-IMO 2.06 ‘’ Ham Petrol Tankeri ve Balast Elleçleme Operasyonu
-IMO 1.01 ‘’Tanker Tanıtımı
-IMO 1.02’’ Petrol Tankeri İşlemleri
-IMO 1.04 ‘’Kimyasal Tanker İşlemleri


Yükleme Kontrol Sistemi

Simülatörde gemi yükleme ve tankların hesaplanması ve gemi omurgasının gücü yükleme kontrol sistemi tarafından bulunur. Bu programın dahiline STCW -95, B1/12, I 40 (2,3) ‘ün gerekleri yüklenmiştir. Transas LCHS gerçek gemi yükleme hesapları, dünya çapında 4000 gemi operasyonlarını bire bir aynı olmasıyla övünmektedir. Bu program, gemi yüklemedeki gerekli olan stabilite hesaplarını sağlam ve güvenli bir şekilde sağlamaktır.


Makine Dairesi Simülatörü

Makine Dairesi TRASAS ERS 4000 Makine simülatörü STCW 95 konvensiyonu ve kodlarının gerekleri ile uyumludur. Bu simülatörün eğitim maddelerinin kapsamı makine dairesi personelinin STCW 95 ‘in bölüm 3’teki IMO Model 2.07;2.08;7.02;7.04’unda tanımladığı şekilde olmasına yardımcı olmak ve ayrıca çarkçıların operasyon eğitimlerini kolaylaştırma için gerekli eğitimlerin verilmesine olanak sağlar. ERS 4000 Det Norske Veritas ‘ın A klass le sertifikalandırılmıştır.

RS 4000 ‘in gerçeğe uygun davranmanın ve hareket etmenin mümkün olduğu yüksek seviyesi, çarkçı eğitimlerinin birbirini takip eden seviyelerle ilerletilmesine ve geliştirilmesine imkan vermektedir.

-Öğrenim ve makine dairesini tanıma
-Standart operasyon eğitimi alma ve makine vardiyasını öğrenme
-Tavsiye edilen ve ikinci operasyonları görme ve uygulama

Eğitim
-Temel bölümler ve teknik bilgiler
-Makine dairesini oluşturan donanımların tanımı
-Sistem takımları ve akış diyagramları bilgileri
-Kontrol, otomasyon, alarm ve güvenlik sistemleri
-Operasyonları kullanma eğitimleri
-Makine vardiyası tutma prosedürleri

Uygulamalı Eğitim
-Uzakyol makine çarkçısının bilgilerinin güncellenmesini sağlama,
-Çarkçıların ehliyetler niteliklerinin ilerlemelerini sağlama,
- Doğrultularında yenileme sağlamak


Gemi Terk Eğitim Merkezi

Gemi Terk Eğitim Merkezi KTÜ Deniz bilimleri Fakültesi Çamburnu Yerleşkesinin bulunduğu Çamburnu limanında bulunmaktadır. Bu eğitim merkezinde 1 adet kapalı filika, 1 adet can salı mayna istasyonu ve 1 adet açık filika bulunmaktadır. Kapalı filika elektrik ve elle çalışan bir matafora sistemine sahiptir. 24 kişilik olan kapalı filika makine ve dümen sistemine sahiptir. Bu merkezde öğrencilere ve kursiyerlere uygulamalı gemi terk eğitimleri yapılmaktadır. Filikanın maynaya hazırlanması personelin güvenle filikaya alınması ve mayna işlemlerinin yanı sıra filikanın güverteye alınması ve vira işlemleri uygulamalı olarak yapılmaktadır.


Spor Etkinlikleri

Öğrencilerin spor etkinliklerini yapabilmeleri ve beden yeterliliklerini koruyabilmeleri için hazırlanmış olan bir merkezdir. Spor salonu 300 kişilik tribüne sahip olup müsabakalar için gerekli olan 2 adet soyunma odası ve duşlar bulunmaktadır. Öğrencilerin beden eğitimi dersinde kullanılması yanı sıra diğer boş zamanlarda serbest olarak öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Spor salonu olimpik karşılaşmaların yapılabilmesine olanak verecek teknik özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Spor salonu bünyesinde öğrencilerin kültür fizik ve ağırlık çalışmaları yapabilmelerini sağlayan bir salon bulunmaktadır. Yüzme sporu öğrencilerin rağbet ettiği spor etkinliklerinden birdir.


İlk Yardım Laboratuvarı